Adreces

Pot contactar amb els nostres serveis, enviant-nos un correu electrònic indicant l’àrea a què fa referència la seva consulta.

Soci-Auditor-Administrador : Josep Carreras (jcarreras@cd-auditors.com)
Soci-Auditor: Antoni Martínez (amartinez@cd-auditors.com)