Els nostres serveis

CD Auditors – Auditoria i Consulting

CD AUDITORS Auditoria i Consulting, S.L disposa d’un equip de professionals en l’àmbit de l’auditoria de comptes , especialitzat en la realització d’auditories comptables, financeres i de gestió

Pel què fa a AUDITORIES I ANÀLISI D’EMPRESES, realitzem els següents serveis: auditories de comptes, financeres i de gestió, informes especials, auditories financeres d’entitats públiques, informes de fiscalització d’entitats i organismes públics, anàlisi de la situació financera i econòmica de les empreses, plans de viabilitat, valoracions d’empreses.

En l’àmbit CONCURSAL realitzem actuacions judicials (peritatges i valoracions, preparació i seguiment d’expedients de suspensió de pagaments i fallides i administració judicial).

Com a Consultors en GESTIÓ DE LA QUALITAT, l’assessorem i realitzem les tasques necessàries per a la implantació d’un sistema d’assegurament de la qualitat a la seva empresa, en totes les fases del procés, que inclouen anàlisi prèvia, per a la implantació d’un sistema de qualitat basat en Normes ISO 9000; implantació del sistema de qualitat adequat a la seva empresa, i auditories de qualitat, on efectuem un control del sistema implantat.

A CD Auditors som concients de la importància de les dades dels nostres clients, disposem d’experts informàtics per a la confecció de la documentació necessària per a complir amb la Llei orgànica de Protecció de Dades així com de les Auditories de dades necessàries per assegurar en tot moment la seguretat de la informació i en l’emissió d’informes d’auditoria per a la verificació del compliment de la Llei de protecció de dades